Obchodní podmínky Tisk Email

Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky (VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Martin Danko, IČ 75470284, se sídlem Malý Újezd 135, 277 31 Velký Borek jako prodávající a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem.

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.


Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 

Podnikatelem se rozumí:

- osoba zapsaná v obchodním rejstříku,

- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,

- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a

- osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 
 

 

 
Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod V. Objednávání.


Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem. Záruční doba je v tomto případě smluvně sjednána na dobu 6-ti měsíců od data koupě.


Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

 

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 

1) Registrace do obchodu
Pro objednávání zboží není nutná registrace.

 

2) Ceny a závaznost objednávky

- Všechny ceny jsou smluvní. Na stránkách jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně všech daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

- Provozovatel e-shopu si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.

- Odeslaná objednávka je závazná.

 

3) Provozní doba

- Objednávky přes internetové stránky prodávajícího:  24 hodin denně, 7 dní v týdnu

 

4) Způsob platby

Platba za zboží objednané prostřednictvím e-shopu je realizovaná:

- při platbě dobírky za zboží (DPD)

- bankovním převodem ( platba předem ) na náš účet č. 670100-2208644314/6210 vedený u mBank ( zboží zasíláme až po připsání částky na náš účet)

- hotově ( při osobním vyzvednutí na naší adrese v Malém Újezdě).

 

5) Způsob dopravy

- Doprava zboží k zákazníkovi je realizovaná společností DPD

- Provozovatel e-shopu může i bez předchozího upozornění změnit dopravní společnost.

- Poštovné a balné je určováno invidivuálně dle velikosti a váhy zásilky dle smluvního ceníku firmy DPD
 (orientační cena za přepravu kompletní obuté sady alu kol je cca Kč 1200,-)

 

6) Záruka vrácení peněz

- Při objednávce přes internet má zákazník právo na vrácení zboží a odstoupení od smlouvy do 14-ti dnů od nákupu

- Záruka vrácení peněz nebude poskytnuta pokud zboží bude poškozeno nebo ponese známky opotřebování.

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od odstoupení.

- Náklady za dopravné vráceného zboží  hradí zákazník.

- Vrácení zboží je možné jen po předchozí mailové či telefonické domluvě na adrese

 Martin Danko

 Malý Újezd 135

 277 31 Velký Borek

 


Založeno na Joomla!. Designed by: ntc hosting turn key reseller business Valid XHTML and CSS.